Αναλυτές Καυσαερίων

Rss
Όπως συμβαίνει με όλα τα προϊόντα που σχετίζονται με την ασφάλεια, απαιτείται απόδειξη για την ιχνηλασιμότητα της βαθμονόμησης ενός προϊόντος σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά & εθνικά πρότυπα καθώς και για την συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις των πρωτόκολλων πιστοποίησης ποιότητας ISΟ 9000.
 
Περισσότερα
Προκειμένου να διασφαλίσει την σωστή λειτουργία των αισθητηρίων ο αναλυτής καυσαερίων δεν απενεργοποιείται γιατί:
  • Το CO (μονοξείδιο του άνθρακα) είναι πάνω από 20ppm.
  • To O2 (οξυγόνο) είναι κάτω από 18%
  • οι θερμοκρασίες καυσαερίων είναι πάνω από 40°C
 
Περισσότερα
Το Οξυγόνο αναφοράς είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για να εξασφαλίσει ότι οι μετρήσεις εκπομπών καυσαερίων παρουσιάζονται σε τυποποιημένη μορφή.
 
Περισσότερα
Έχει δημοσιευθεί στις 09/11/2011  στο ΦΕΚ ΄Β 2654/09.11.11  η υπουργική απόφαση 189533 για τις σταθερές εστίες καύσης. 
Περισσότερα
Η σχεδίαση του θάλαμου καύσης (λέβητα) δεν επιτρέπει την τέλεια καύση. Ετσι πρακτικά η σωστή ολική καύση επιτυγχάνεται έχοντας περισσότερο αέρα (οξυγόνο) από αυτόν που θεωρητικά χρειάζεται. Ο έλεγχος λοιπόν της "περίσσειας" του άερα είναι το κλειδί για την μεγιστοποίηση του βαθμού απόδοσης.
Με την σωστή περίσσεια αέρα έχουμε τον μεγιστο βαθμό απόδοσης για κάποιο συγκεκριμένο σύστημα καυστήρα - λέβητα που λειτουργεί με κάποιο συγκεκριμένο καύσιμο.
   

 
Περισσότερα
Συνδέουμε τον αναλυτή καυσαερίων K455GR στο ρεύμα.
Πιέζουμε το πλήκτρο  δυο διαδοχικές στιγμιαίες φορές και στην οθόνη του αναλυτή εμφανίζεται η ένδειξη «φόρτιση μπαταρίας».
Στην συνέχεια πιέζουμε το πλήκτρο    εωσότου ακούσουμε ένα ηχητικό σήμα και στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης να εμφανιστεί +.


 
Περισσότερα
Σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία πρέπει να μετράμε οξείδια του αζώτου ανηγμένα σε οξυγόνο αναφοράς, μονοξείδιο του άνθρακα, οξυγόνο και δείκτη αιθάλης.

 
Περισσότερα
Ο πιθανότερος λόγος είναι ότι ο αναλυτής μου μέτρησε πολύ υψηλό CO (>1.000ppm) στην τελευταία μέτρηση. Επιπλέον είναι μια ένδειξη ότι  είτε ο αναλυτής καυσαερίων χρειάζεται καλιμπράρισμα είτε το αισθητήριο του CO τελειώνει.
 
Περισσότερα