Συντελεστής Θερμοπερατότητας

Rss
Η μέτρηση θερμοπερατότητας είναι απολύτως αναγκαία για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και για την βελτίωση αυτής (μέσω παρεμβάσεων δηλ βελτίωση μόνωσης κ.α.) οπου αυτό είναι εφικτό.
 
Περισσότερα
  1. Παράδειγμα πραγματικής μέτρησης εξωτερικού (Βορειανατολικού) τοίχου υφιστάμενης πολυκατοικίας
  2. Παράδειγμα πραγματικής μέτρησης εξωτερικού (Δυτικού) υαλοπίνακα (εξωτερική πόρτα με τζάμι)
Περισσότερα