Πληροφορίες για την ΒΑΝ

Η εταιρεία "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ" με έδρα τον Αγ. Ι. Ρέντη, ιδρύθηκε το 1995 με σκοπό την εισαγωγή, διάθεση & τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών οργάνων μέτρησης και ελέγχου υψηλής τεχνολογίας.

Η εταιρεία διαθέτει την αποκλειστική αντιπροσωπεία για την Ελλάδα των αγγλικών οίκων "KANE International" και "COMARK" και συνεργάζεται με πολλούς άλλους οίκους του εξωτερικού, όπως "KANOMAX","ETI", "SENSEair", "KIMO" κ.α.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εμπορία και τεχνική υποστήριξη οργάνων μετρήσεων και ελέγχου. Ενδεικτικά αναφέρονται:
  • Αναλυτές καυσαερίων για οικιακούς και βιομηχανικούς λέβητες
  • Αναλυτές καυσαερίων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών
  • Καταγραφικά Θερμοκρασίας & Υγρασίας
  • Θερμόμετρα
  • Πιεσόμετρα - Μανόμετρα
  • Ανιχνευτές Μονοξειδίου του άνθρακα χώρου
  • Ανιχνευτές Διαρροών Αερίου
  • Συστήματα Ελέγχου Ποιότητας Αέρα
  • Συστήματα Μέτρησης Σκόνης σε κλειστούς χώρους  και καμινάδες

Η εταιρεία "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ" είναι επί σειρά ετών προμηθευτής των μεγαλυτέρων βιομηχανικών μονάδων και εταιρειών τροφίμων της Ελλάδας. Επιπλέον, η συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, Νοσοκομεία, Δημόσιες Υπηρεσίες καθώς και τον επαγγελματία τεχνικό την καθιστούν την πρώτη επιλογή για την προμήθεια οργάνων μέτρησης & ελέγχου.

Η εταιρεία "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ" παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές και τεχνικές υπηρεσίες, θεωρώντας την υποστήριξη μετά την πώληση ως ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία ανάπτυξης της εμπορικής της δραστηριότητας.