Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ θέλοντας να εναρμονιστεί με τα σύγχρονα δεδομένα διασφάλισης ποιότητας έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2015. Η επιβράβευση των υψηλά προσφερομένων υπηρεσιών της εταιρείας με το Διεθνές Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO 9001:2015,  αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για τους πελάτες της. 
   
Η εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ διαθέτει το μοναδικό εξουσιοδοτημένο εργαστήριο στην Ελλάδα για την επισκευή των αναλυτών καυσαερίων του αγγλικού οίκου KANE.